เส้นกั้นบางๆ ระหว่างความอัจฉริยะ ความขี้เกียจ และความบ้า!!
สร้างมุกของตัวเอง
ขอสั้นๆ 140 ตัวพอนะ

คิดมุกของตัวเอง !

สร้างมุกของคุณเองได้ง่ายๆ มาเริ่มสร้างกันเลย !! คลิก