คุณไม่ใช่กรุงเทพ

สร้างมุกของตัวเอง

DoubleL

4 ปีที่แล้ว

แนวมุก : ตลก

แท็ก

cornetto
ขอสั้นๆ 140 ตัวพอนะ

คิดมุกของตัวเอง !

สร้างมุกของคุณเองได้ง่ายๆ มาเริ่มสร้างกันเลย !! คลิก