อีก 3 ปีจะมีเมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลกในมหาสมุทรแปซิฟิก

สร้างมุกของตัวเอง
ขอสั้นๆ 140 ตัวพอนะ

คิดมุกของตัวเอง !

สร้างมุกของคุณเองได้ง่ายๆ มาเริ่มสร้างกันเลย !! คลิก