คุณเป็นใครในช่วงสงรามโลกครั้งที่2?

Poramed

5 ปีที่แล้ว

แนวมุก : ท่านนายก

เครดิตจาก

google.com

ขอสั้นๆ 140 ตัวพอนะ

1 ระบายอารมณ์


5 ปีที่แล้ว

Poramed

ควย

    คิดมุกของตัวเอง !

    สร้างมุกของคุณเองได้ง่ายๆ มาเริ่มสร้างกันเลย !! คลิก