คุณอยากโดนใครด่า

เมื่อทำผิดก็ต้องได้รับการว่ากล่าวตักเตือน แล้วคุณอยากให้ใครเป็นคนทำหน้าที่นั้นเพื่อให้เหมาะกับตัวคุณที่สุด
ขอสั้นๆ 140 ตัวพอนะ

คิดมุกของตัวเอง !

สร้างมุกของคุณเองได้ง่ายๆ มาเริ่มสร้างกันเลย !! คลิก