คุณถนัดภาษาอะไรอีกนอกจากภาษาไทย

ทุกวันนี้คนไทยอย่างเรา จะถนัดเฉพาะภาษาไทยอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้ว คุณต้องมีทักษะภาษาอื่นๆ อีกเพื่อเท่าทันคนอื่นในสังคมปัจจุบัน
ขอสั้นๆ 140 ตัวพอนะ

คิดมุกของตัวเอง !

สร้างมุกของคุณเองได้ง่ายๆ มาเริ่มสร้างกันเลย !! คลิก