คุณเหมือนคุณอุบล จาก เรื่องพิษวาท หรือ คำแก้ว จาก เรื่องนาคี

สองคนนี้ก็สวยนิสัยดีเหมือนกันเลยนะ แต่มาดูกันว่าคุณหน้าตา นิสัยเหมือนใครมากกว่า
ณัฐฐินันท์

4 ปีที่แล้ว

แนวมุก : หนังละคร

เครดิตจาก

ละคร

ขอสั้นๆ 140 ตัวพอนะ

คิดมุกของตัวเอง !

สร้างมุกของคุณเองได้ง่ายๆ มาเริ่มสร้างกันเลย !! คลิก