ญี่ปุ่นมี Death Note ที่เขียนแล้วตาย ของไทยเรามีปากกาแดง

สร้างมุกของตัวเอง
ขอสั้นๆ 140 ตัวพอนะ

คิดมุกของตัวเอง !

สร้างมุกของคุณเองได้ง่ายๆ มาเริ่มสร้างกันเลย !! คลิก