30 อันดับแต้มสูงสุด : "นักฟุตบอลคนนี้อยู่ทีมชาติอะไร"


ธนาพล เขียวค่อม
ลำดับ 1
10,000 แต้ม

ธนาพล เขียวค่อม

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! ธนาพล คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 10,000 คะแนน )

Thanatphum Priew
ลำดับ 2
9,908 แต้ม

Thanatphum Priew

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Thanatphum คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,908 คะแนน )

undefined
ลำดับ 3
9,900 แต้ม

undefined

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! undefined คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,900 คะแนน )

Seree Saikuea
ลำดับ 4
9,900 แต้ม

Seree Saikuea

กากไม่มีใครเกิน! Seree คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,900 คะแนน )

Van Sutinan
ลำดับ 5
9,815 แต้ม

Van Sutinan

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Van คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,815 คะแนน )

Sorn Sparrow
ลำดับ 6
9,500 แต้ม

Sorn Sparrow

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Sorn คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,500 คะแนน )

Jirathud Jiewkaew
ลำดับ 7
9,500 แต้ม

Jirathud Jiewkaew

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Jirathud คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,500 คะแนน )

Kong Chatree
ลำดับ 8
9,400 แต้ม

Kong Chatree

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Kong คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,400 คะแนน )

Atthpon Leklim
ลำดับ 9
9,300 แต้ม

Atthpon Leklim

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Atthpon คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,300 คะแนน )

กุญช์วริทธิ์พล ศรีบุญรอด
ลำดับ 10
9,300 แต้ม

กุญช์วริทธิ์พล ศรีบุญรอด

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! กุญช์วริทธิ์พล คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,300 คะแนน )

Lanchakorn Phaingam
ลำดับ 11
9,300 แต้ม

Lanchakorn Phaingam

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Lanchakorn คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,300 คะแนน )

Peak Kitiphat
ลำดับ 12
9,300 แต้ม

Peak Kitiphat

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Peak คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,300 คะแนน )

นทีกานต์ สุขยิ่ง
ลำดับ 13
9,300 แต้ม

นทีกานต์ สุขยิ่ง

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! นทีกานต์ คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,300 คะแนน )

อิสรพงศ์ คงเมือง
ลำดับ 14
9,300 แต้ม

อิสรพงศ์ คงเมือง

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! อิสรพงศ์ คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,300 คะแนน )

กิตติศักดิ์ มาดา
ลำดับ 15
9,200 แต้ม

กิตติศักดิ์ มาดา

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! กิตติศักดิ์ คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,200 คะแนน )

Janjira Buatchum
ลำดับ 16
9,200 แต้ม

Janjira Buatchum

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Janjira คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,200 คะแนน )

Apisit Siriterapat
ลำดับ 17
9,200 แต้ม

Apisit Siriterapat

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Apisit คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,200 คะแนน )

Khwan Jiruchaya Chaengthaisong
ลำดับ 18
9,200 แต้ม

Khwan Jiruchaya Chaengthaisong

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Khwan คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,200 คะแนน )

Ball Wirat
ลำดับ 19
9,100 แต้ม

Ball Wirat

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Ball คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,100 คะแนน )

PockTithipan Fukum
ลำดับ 20
9,100 แต้ม

PockTithipan Fukum

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! PockTithipan คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,100 คะแนน )

Earthsirawit Sapanpong
ลำดับ 21
9,100 แต้ม

Earthsirawit Sapanpong

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Earthsirawit คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,100 คะแนน )

ดุ่กก' ดุ๋ยย'
ลำดับ 22
9,100 แต้ม

ดุ่กก' ดุ๋ยย'

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! ดุ่กก' คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,100 คะแนน )

Phitphibun Tapan
ลำดับ 23
9,000 แต้ม

Phitphibun Tapan

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Phitphibun คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,000 คะแนน )

กึ๋มแสนชัย
ลำดับ 24
9,000 แต้ม

กึ๋มแสนชัย

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! กึ๋มแสนชัย คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,000 คะแนน )

Ten Lanuch
ลำดับ 25
9,000 แต้ม

Ten Lanuch

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Ten คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,000 คะแนน )

ศักดิ์นุสรณ์ สุขจาด
ลำดับ 26
9,000 แต้ม

ศักดิ์นุสรณ์ สุขจาด

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! ศักดิ์นุสรณ์ คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,000 คะแนน )

Khem Nuttaphol
ลำดับ 27
9,000 แต้ม

Khem Nuttaphol

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Khem คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,000 คะแนน )

ภานุพงษ์ วงษ์บุญเรือง
ลำดับ 28
9,000 แต้ม

ภานุพงษ์ วงษ์บุญเรือง

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! ภานุพงษ์ คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,000 คะแนน )

อั้ม จ๊าบปิ๊งนุ๊ก
ลำดับ 29
9,000 แต้ม

อั้ม จ๊าบปิ๊งนุ๊ก

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! อั้ม คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,000 คะแนน )

Santichai Seesan
ลำดับ 30
9,000 แต้ม

Santichai Seesan

ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า! Santichai คุณตอบถูก 10/10 ข้อ ( 9,000 คะแนน )

คิดมุกของตัวเอง !

สร้างมุกของคุณเองได้ง่ายๆ มาเริ่มสร้างกันเลย !! คลิก